Sep 13, 2009

When school started there just not much time for blogging... But I had time to put together some videos last night. Colorado Springs - Here we come!!


Aug 30, 2009

Team-bonding night!

Well, I have to tell you about the team-bonding/crayfish-party! It was so much fun. I don't know when I laughed as much as I did that night last time =D

It all started with seeing Mimmi's car outside my appartment to pick me up. Together with her and Carro (who was the first girl to get picked up by Mimmi) we opened my secret envelope to get the clue about who we should pick up know. We found out that we must drive to Selma Lagerlöfs square where we found Melinda waiting for us =). She had another clue telling us to drive toward Tjörn and to a specific bus stop where the next clue was hidden. Since Mimmi is such a good driver it wasn't especially hard to find the bus stop and so we got the next clue. Now we had to keep on driving toward Orust where we needed to look for a shell gas station to find the next clue on where we were going. We got there first of all, but suddenly Lisen and her car showed up! And somehow they managed to leave the gas station before us! Now it really felt like a competition! haha...The last part of the way to the secret destination wasn't as easy since we drove in the wrong direction a few times... But eventually we managed to find the way and we got there second, right after Lisen's car!

The evening went on with eating crayfish and shrimps. I have to say that I prefer shrimps... Sarah showed how to eat crayfish in a proper(?) way, Lisen wanted to toast all the time and I just wanted to dance! (we all had secret missions that we had to fufill!) We watched the stars and just enjoyed being together away from the ice! It was the best team bonding night ever! (even though I'll never forget the rookie night in Waterloo and me being the only one dressed like a pirate!)

Below you can see some pictures from the night =)

Lovely Lisen!

Sarah and Mimmi

Mimmi and Anni jumping!

Eating!

Crayfish!
(pictures borrowd from facebook and Josefine W.)

Now I'm really tired after a long day. Got up at 5 am to work between 6 am and 3 pm, then I met Lisen to pick some blackberries and tonight I went out for dinner with my job. Tomorrow it's the first day of my last year of school... Today I don't really feel like going back to school but I guess it will be good in the end anyway... After school tomorrow it's time for skating again and some choreography with our amazing choreographer Serjon!

(I don't have the energy to translate all this into Swedish tonight but you can always use google-translate!)

Aug 28, 2009

The past days!

Oh....sorry for not updating since Sunday but I've been busy studying for a final exam...But now it's done and I really hope I passed it! Now I've got four days without any school books until the fall semester starts on Monday.

What about skating the past day then? On Monday and Tuesday we had some old "Surprisers" visiting us, which always is a lot of fun! And it's really good to hear their comments on our new programs =). They seem to like them a lot and believe that it will be awesome in April next year. On Tuesday it was also the last day for us to meet the Japanese girls since they were leaving on Thursday. Hoepfully we'll see them all at Worlds in the US, but as it is now they need some more skaters. So if anyone out there would like to skate with a really good team, move to Tokyo for a while and get an amazing experience, let me know, and I'll let their coach now! ;-)

Since we had no skating on Wednesday I spent all day studying, except for breaks for a 30+-minutes run and some bread baking. I just love baking right now =)

Yesterday we had a four-hour long practice. It's hard to look forward to so long practices but it went good anyway. I always try to think just to take one hour at a time... However my feet have started to hurt a little bit from my "new" skates that I bought in Canada this spring. I haven't skated as much as I do now on the and it feels... Having that in mind I'm not looking forward to the training camp in Austria in December, at least 5 hours skating every day...

Today we're going to have a team-bonding night! We'll go to a secret destination to have a crayfish-party. We still don't know anything about it, I know that I will be picked up and I've got an envelope that I must open at 4.30 pm... Then I will get a clue to where we're all going, or if I understand it right, we'll get a clue to where we can find a new clue! Just like The Amazing Race, if you have seen the TV-show. We will stay over night and I'm sure it will be a lot of fun! It will be nice to get to know some of the girls better, especially those that started to skate with Surprise last year (when I didn't skate since I was in Canada).


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oj.... förlåt för att jag inte har uppdaterat sen i söndags, men jag har varit upptagen med plugg för en tenta... Nu är den i alla fall gjord och jag hoppas verkligen att jag klarat den! Så nu har jag fyra dagar utan skolböcker tills höstterminen börjar på måndag.

Vad har hänt på träningsfronten de senaste dagarna då? I måndags och tisdags hade vi några gamla "Surprisare" på besök, vilket alltid är mycket roligt! Och det är verkligen kul att höra deras synpunkter på våra nya program =). De verkar gilla dem och tror att det kommer att bli riktigt bra i april nästa år. Det gillar vi! I tisdags var det också sista dagen för oss att möta de japanska tjejerna eftersom de reste hem i torsdags. Förhoppningsvis får vi se dem alla på VM i USA i april, men som det är nu de behöver lite fler åkare! Så om någon därute vill åka med ett riktigt bra lag, flytta till Tokyo för en tag och få en fantastisk upplevelse, säg till så meddelar jag deras tränare! ;-)

Då hade vi inte hade någon isträning i onsdags tillbringade jag hela dagen att plugga, med undantag för lite välbehövliga pauser. Det blev en 30+-minuters löprunda och lite brödbakning. Älskar att baka just nu =)

Igår hade vi en fyra timmar lång träning. Det är svårt att se fram emot så långa träningar men som vanligt gick det bra ändå. Jag försöker alltid att tänka på att ta en timme i taget så brukar det gå rätt fort... Däremot har mina fötter har börjat göra lite ont av min "nya" skridskor som jag köpte i Kanada i våras. Jag har inte åkt så mycket som jag gör nu på och det känns ... Med detta i åtanke jag inte ser fram emot träningslägret i Österrike i december, minst 5 timmar skridskor varje dag ...

Idag ska vi ha en lagkväll/natt! Vi kommer att åka till en hemlig destination ha kräftskiva, men vi vet fortfarande knappt något om det hela. Jag vet att jag kommer att hämtas och har fått ett kuvert som jag måste öppna vid 16.30 ... Då får jag en ledtråd till vart vi är alla på väg, eller om jag förstår det rätt, kommer vi att få en ledtråd till som leder oss till en ny ledtråd! Precis som The Amazing Race, om du har sett det på TV. Vi kommer att stanna över natten, och jag är säker på att det kommer att bli mycket roligt! Det blir skoj att lära känna några av tjejerna bättre, särskilt de som började åka med Surprise förra året (då jag inte åkte eftersom jag var i Kanada).Aug 23, 2009

Surprise!

Yes, that's us but today it was our coach that really surprised us! More about that a little further down. First I need to tell how organized we are this year. Today we had a team meeting where we discussed everything from dresses to makeup to time for practices. This year we have small groups for almost everything; dresses, teamclothes, makeup, team-bonding, music, food, gifts, our website...etc. I'm in the music group but also secretary for the meetings. This year we'll be better prepared than ever!

And to the surprise of the day. Instead of 3 hours of practice we all "had to" go the the amusement park i Gothenburg together with the Japanese team! Woho =) Sometimes it's really fun to be a "Surpriser"!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja, Surprise, det är ju vi, men idag var det vår tränare som verkligen överraskade oss! Mer om det lite längre ner. Först måste jag tala om hur fantastiskt organiserade vi i år. Idag hade vi ett lagmöte där vi diskuterade allt från klänningar till smink till träningstider. I år har vi små grupper för nästan allt; klänningar, lagkläder, makeup, team-bonding, musik, mat, presenter, vår hemsida ... etc. Jag är i musikgruppen men utsågs också sekreterare för lagmötena. I år kommer vi att vara bättre förberedda än någonsin!

Och till dagens överraskningen. I stället för 3 timmars träning blev vi alla "tvungna" gå på Liseberg tillsammans med det japanska teamet! Woho =) Ibland är det riktigt kul att vara en "Surprajsare"!

Midnight Run!Woho! It's fun to run!


Yesterday was really a funny day! Woke up at 8.30, studied until 1.30 pm and then I joined Lisen, Mimmi and Sanni on a trip to the rink (yes, even though we had no practice!) to watch the Swedish National Team skate their free programs. There was a lot of people in the rink and we met some other girls on the team, who also were there to watch. Koffe, that skate Worlds, Europeans and hopefully the Olympics in January AND skates in the same club AND have the same coach as we do, skated pretty good and I think his free program will be awsome! Unfortunately I forgot my camera...

After two hours in the rink me, Lisen, Ellinor, Sanni and Mimmi drove to Lisen's house where here Mom had invited us for dinner! We ate a really tasteful Lasagna and couldn't have had a better preparation for the race. A lot of thanks to Lisen's mom!

After spending some hours just chatting and playing with Lisen's little cute kitten we drove back to the city to get ready for running. After little warm-up, a visit to the disgusting Baja-maja (the "portable" toilet that they always have at such races!) and some cheering we were ready to start at 10pm! Even though there was a little rainfall it was really a feeling of party in the city, with 10,000 people running in the dark night, all in orange t-shirts! We were five girls running for Team Surprise and we ran almost the whole race together. All together it was really fun and I wasn't home until 1am... Not an ordinary Saturday night but you'll probably see us running soon again! And big thanks to our supporters! Thank you Rebecka, Emma and Elin for cheering so loud =)


Warming up!


Finished running!The result...
Now I need to do some more studying for an exam next week... But in 3 hours it's time to go to the rink again for some skating!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Igår var verkligen en skojig dag! Vaknade vid 8.30, pluggade till 13:30 och sedan åkte jag, Lisen, Mimmi och Sanni till ishallen (ja, även om vi egentligen hade en träningsfri dag!) för att titta på svenska landslaget när de skulle köra sina långprogram. Det var mycket folk i ishallen och vi träffade några andra tjejer i laget, som också var där för att titta och heja. Koffe, som tävlar VM, EM och förhoppningsvis på OS i januari, och tränar i samma klubb och har samma tränare som vi gör, åkte rätt bra och jag lovar att hans program kommer att vara grymt till tävlingssäsongen kör igång! Tyvärr glömde jag min kamera så några bilder blev det inte...

Efter två timmar i ishallen åkte jag, Lisen, Ellinor, Sanni och Mimmi till Lisens föräldrar där hennes mamma hade bjudit in oss på middag! Vi åt en riktigt smakfull lasagne och förberedelserna inför kvällens lopp kunde inte varit bättre. Stort tack till Lisens mamma!

Efter att ha tillbringat några timmar tjötandes, slappandes och lekandes med Lisens lilla söta kattunge åkte tillbaka till stan för att göra oss ordning för att kvällens lopp. Efter lite uppvärmning, ett besök på äckliga Baja-majan och allmän peppning var vi redo att starta kl 22.10! Även om det kom lite regn, var det verkligen feststämning i stan, med 10.000 personer löpandes i mörka natten, alla i likadana orange t-shirts! Vi var fem tjejer som sprang för Team Surprise och vi sprang nästan hela loppet tillsammans. Sammantaget var det riktigt kul och jag var inte hemma förrän 01.00 ... Inte vad man brukar göra en vanlig lördag kväll men riktigt skoj. Men så hade vi ju en grym hejarklack! Tack Rebecka, Emma och Elin!

Nu måste jag fortsätta pluggande inför en tenta i nästa vecka ... Men om 3 timmar är det dags att åka till ishallen igen för lite isträning!

(med reservation för dåligt språk eftersom google's språkverktyg inte behärskar svenskan till fullo!)Aug 21, 2009

Friday Aug 21st

Yet another day of practice... The Japanese girls skated with us today too. And since the Swedish National Team in figure skating is in Landvetter this weekend to practice we had a little more audience than we usually. So I think we all tried to skate a little better than we use to =P. We worked on our freeprogram, which I think will be really good! But of course I can't tell anything about it! Not yet!

I had my movement analysis today and it was really good. I've had a bad groin this summer so I got some hints of what I can do to make it better. I found out that I'm too stiff(?) in my groins and a little bit in my back which could be the reason for the bad groin... But now I know what I can do to prevent this kind of injuries!


Today we also spoke with our assistant coach about some off-ice training and she has some really good ideas =). Tomorrow we have a day without skating but I still will take a tour to the rink to watch the national team skate their free programs! And tomorrow night we are some girls that will run a race here in Gothenburg, the Midnight Run. I think about 10,000 people will run this 10km race which is held in the middle of the city late in the evening. We will start at 22.10 so keep your fingers crossed for us!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ytterligare en dag med träning. De japanska tjejerna tränade med oss idag också. Och eftersom svenska konståkningslandslaget är i Landvetter för att träna så hade vi idag lite mer publik än vad vi brukar. Tror att det var fler än jag som försökte sträcka lite extra på benen idag =P. Vi jobbade på vårt långprogram som jag tror kommer att bli riktigt bra! Fast självklart kan jag inte berätta något om det...inte än!

Idag gjorde jag även min rörelseanalys och det var väldigt lärorikt. Jag har haft ont i en ljumske i sommar och jag fick en hel del tips på vad jag kan göra för att undvika detta. Är tydligen väldigt stel i båda ljumskarna och även lite i delar av ryggen. Fick tips på bra övningar som jag kan göra så det är bara att sätta igång.

Pratade även med vår assisterande tränare om fysträning nu under säsongen och det verkar som hon har en hel del bra idéer =). Imorgon har vi träningsfritt men jag tänkte ändå åka ut till ishallen en sväng och kolla in landslagets långprogram. Sen imorgon kväll ska jag och några tjejer till från laget springa Midnattsloppet här i Göteborg. Ett 10km långt lopp som går av stapeln mitt i Göteborg. Klockan 22.10 startar vi så håll tummarna för oss!

Aug 20, 2009

Visitors from Japan!

Just came home from skating. Today I got to see Yuiko again!! She is from Japan and skated with Surprise from 2005 to 2008. I haven't seen her since last spring so it was really nice to meet her again! She's here in Sweden to skate with some girls from the synchro team she is coaching in Tokyo. They skated together with us which was a lot of fun!

Most of the girls on the team also did a movement analysis with a coach from Skate Sweden today. I think it's a really good opportunity for us to get to know what is important for each individual to do off the ice. Hopefully our coach K. can put together a good physio-program that we can use to get stronger. Tomorrow it's my turn to do the movement analysis...it'll be interesting.

Oh...and I told coach A. that I will skate this year and she got really happy! That makes me happy too! =)

Now it's time for some tea... I'll try to put up some photos here in the future too.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kom precis hem från träningen. Idag träffade jag Yuiko igen!! Den japanska tjejen som åkte med Surprise mellan 2005 och 2008. Har inte sett henne sen våren 08 så det var riktigt kul att träffa henne igen! Hon är i Sverige tillsammans med några tjejer från det lag hon tränar i Tokyo. De tränade tillsammans med oss vilket var riktigt skoj.

De flesta tjejerna i laget fick också möjlighet att göra en rörlighetsanalys tillsammans med en representant från svenska konståkninglaget. Det är en riktigt bra möjlighet för oss att få veta vad vi behöver jobba med utanför isen för att bli ännu starkare (och förhindra skador). Förhoppningsvis kan tränare K. sätta samman ett bra fysträningsprogram åt oss. Imorgon är det min tur att genomgå rörelseanalysen...ska bli mycket intressant.

Och just det...berättade för tränare A. att jag bestämt mig för att köra ett år till. Kul att hon blev så glad! Då blir jag också glad! =)

Nu är det dags för en kopp te. Ska se om jag kan få till lite bilder här också nån dag.